โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

สถิติการมาเรียนวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566

ที่ ห้องเรียน


สถานะ เรื่องที่แจ้ง
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
(08:13:17 น.)
34100000
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
(08:23:16 น.)
30600000 1.ซ้อมพิธีมุทิตาจิตครูกิตติพงษ์
3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
( น.)
0000000
4 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
(11:11:23 น.)
32200000 การทำข้อสอบ การทุจริตในการสอบ
5 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
( น.)
0000000
6 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
( น.)
0000000
7 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
( น.)
0000000
8 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
( น.)
0000000
9 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
( น.)
0000000
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
( น.)
0000000
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
( น.)
0000000
12 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
(00:00:00 น.)
20020000
13 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
( น.)
0000000
14 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
( น.)
0000000
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
( น.)
0000000
16 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
( น.)
0000000
รวม 115010000
ยืนยันแล้ว ยังไม่ยืนยัน
3
คิดเป็น 18.75%
13
คิดเป็น 81.25%