Change Log โปรแกรม SMS (School Management System)

วันที่ 26 ก.ย. 2566 เวลา น.
1 ส.ค. 2563
00:00

เริ่มต้นการสร้างระบบ SMS

วันนี้ทำการเริ่มค้นหารสร้างระบบ SMS ที่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เพื่อทำการเช็คชื่อนักเรียนและจัดทำข้อมูล SDQ ของนักเรียน
18 ก.ค. 2563
24:00

สร้างระบบรายงานการสอนของครูผู้สอน

ทำการสร้างระบบรายงานการสอนของครูผู้สอน โดยทำให้สามารถบันทึกข้อมูลการสอนรายคาบของครู ชื่อวิชา รหัสวิชา รายชื่อนักเรียนที่ขาด ปัญหาอุปสรรค งานที่มอบหมายให้กับนักเรียนได้
30 ก.ค. 2565
00:00

สร้างระบบรายงานโฮมรูม

ได้รับการเรียกร้องมาว่าอยากได้ระบบรายงานโฮมรูม ที่จะทำการรายงานข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อที่จะได้นำไปปริ้นส่งงานกิจการนักเรียน ก็เลยดำเนินการสร้างระบบนี้เลย
9 ส.ค. 2565
23:00

เริ่มต้นการสร้าง Change Log

เริ่มต้นการสร้าง Change Log เพื่อเป็นการบันทึกการแก้ไขโปรแกรมว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรสนุกสนานกับการเริ่มใช้งาน JSON เป็นฐานข้อมูลในการที่จะนำไปใช้
11 ส.ค. 2565
12:08

ปรับการแสดงผลรวมผู้รับวัคซีนของครู

ปรับการแสดงผล ผลรวมของผู้ที่รับวัคซีนทั้งหมดของครูให้แสดงผลรวมทั้งหมดว่ารับวัคซีนแล้วกี่คน
14 ส.ค. 2565
20:47

ปรับปรุงแก้ไขระบบการเข้าใช้งานของผู้ใช้ให้แยกตามระบบต่าง ๆ ได้ และเตรียมการเพิ่มระบบย่อย

ปรับปรุงแก้ไขระบบการเข้าใช้งานของผู้ใช้ให้แยกตามระบบต่าง ๆ ได้ และเตรียมปรับเพิ่มระบบย่อย คือ 1. ระบบงานกิจการนักเรียน 2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.ระบบงานบุคคล 4.งานวัดผล 5.งานอนามัย และเตรียมปรับระบบงานธุรการให้สามารถเข้าใช้งานได้ตามสิทธิ์ที่มอบให้
15 ส.ค. 2565
19:00

ปรับปรุงระบบงานธุรการ

ปรับปรุงให้ใช้ PDO ในการเชื่อมฐานข้อมูล เพิ่มระบบ Timestamp เวลาเพิ่มคำสั่ง และเพิ่มระบบ SMS หากลุ่มไลน์ของโรงเรียน
23 ส.ค. 2565
08:00

Hosting ที่เช่าโดนเจาะเรียกค่าไถ่

เอาละหว้า วันนี้โฮส Hostingsynamo.com ที่เช่าโดน Hacker เจาะระบบแล้วก็เข้ารหัสไฟล์ทุกอย่างทำให้เว็บของเราล่มทั้งหมด ดีที่โค้ดของเราอยู่ข้างล่างแต่โชคร้ายของเราคือ ลืม Backup Database เอาไว้ซึ่งผิดปกติวิสัยของเราเป็นอย่างมาก สรุปฐานข้อมูลทั้งหมดต้องเริ่มสร้างใหม่ทั้งหมด เอาละสิ โค้ดยังพอเขียนใหม่ได้ แต่ฐานข้อมูลจะเอายังไงกับมันดีนะ