เลือกปีคำสั่ง :
เลขที่คำสั่ง ชื่อคำสั่ง วันที่สั่ง ไฟล์คำสั่ง Download
26/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดค่ายวิชาการ ติว O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 31 ม.ค. 2566
25/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 31 ม.ค. 2566
24/2566 แต่งตั้งเวร - ยาม รักษาทรัพย์สินของทางราชการ (เดือน กุมภาพันธ์) 30 ม.ค. 2566
12/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดขบวนแห่ “งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์” ประจำปี 2566 12 ม.ค. 2566
7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 10 ม.ค. 2566
3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 3 ม.ค. 2566